Logotype for print

Premierna till skadeförsäkring ökar med 5 procent

2018-09-05

Det är fortsatt positiv utveckling i försäkringsbranschen. Premieinkomsten till skadeförsäkringsföretagen har ökat med 5 procent under de senaste fyra kvartalen. Det är en fortsatt stabil ökningstakt som har pågått i mer än 5 år.

Under de senaste fyra kvartalen ökade premieinkomsterna till skadeförsäkringsföretagen med 5 procent (4 miljarder kronor) jämfört med samma period under föregående år.

För skadeförsäkringsföretagen ökar premierna stadigt på samtliga områden, men framför allt är det trafik- och motorfordonsförsäkringen som ökar mest, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker.

Trafik- och motorförsäkringar står för mer än en tredjedel (37 procent) av premierna för skadeförsäkringsföretagen. Dessa försäkringar ökade med 6 procent (2 miljarder kronor).

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med 6 procent (0,6 miljarder kronor) i premieinkomster, hem- och villahemförsäkringar ökade med 4 procent (0,6 miljarder kronor) samt företag- och fastighetsförsäkringar ökade med 1 procent (0,5 miljarder kronor). Resterande försäkringar utgörs främst av övriga egendomsförsäkringar (t.ex. djurförsäkringar), inkomst- och avgångsbidragsförsäkringar, med mera.