Logotype for print

Premierna till livförsäkring ökar med 8 procent

2018-09-05

Det är fortsatt positiv utveckling i försäkringsbranschen. Premieinbetalningarna till livförsäkringsföretagen har ökat med 8 procent under det senaste året. Det är en fortsatt stark ökningstakt som har pågått sedan början av 2016.

Under de senaste fyra kvartalen ökade de inbetalda premierna till livförsäkringsföretagen med 8 procent (16 miljarder kronor) jämfört med samma period under föregående år.

Växande marknader för tjänstepensioner och kapitalförsäkringar förklarar uppgången för livförsäkringsföretagen, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker.

Allra mest ökar kapitalförsäkringar för tjänstepension med 58 procent (7 miljarder kronor). Kapitalförsäkringar för tjänstepension kan till exempel tecknas av ett företag som inte har kollektivavtal, för att trygga pensionerna för sina anställda.

Även privata kapitalförsäkringar ökade, med 9 procent (6 miljarder kronor) Ökningen av privata kapitalförsäkringar har varit stark under en längre tid, och speciellt sedan början av 2016.

Kapitalförsäkringar fyller en viktig funktion som sparform för flera olika syften. Sparandet kan kombineras med försäkringsinslag som försäkring mot placeringsrisk, långlevnadsrisk, efterlevandeskydd och premiebefrielseförsäkring.

Premier till tjänstepensionsförsäkring ökade med 4 procent (4 miljarder kronor) under de senaste fyra kvartalen. Tjänstepensionerna har ökat stadigt under flera års tid, bland annat till följd av lönetillväxt, höjda nivåer på avsättningarna till tjänstepension samt att fler kommer över intjänandetaket i tjänstepensionssystemet och därmed betalar den högre avgiftsnivån på 30 procent eller mer.

De privata pensionsförsäkringarna fortsätter att minska. De senaste 5 åren har dessa försäkringar minskat med 78 procent (6 miljarder kronor) i inbetalda premier.