Logotype for print

Översvämningar vanligaste naturskadan under 2017

2018-07-09

Mer än hälften av de naturskador som inträffade under 2017 orsakades av översvämningar. Nästan hälften av skadorna drabbade de tre storstadslänen.

Under 2017 inträffade nästan 7 000 naturskador i Sverige. Mer än hälften av skadorna (54 procent) orsakades av vatten. De kan bland annat bero på kraftiga skyfall och snösmältning som orsakar översvämningar som drabbar bostäder och företag. Naturskador kan även orsakas av stormar (35 procent) samt jordskred, laviner och hagel (11 procent). Sammantaget betalade försäkringsbolagen ut drygt 303 miljoner kronor för naturskador.

Nästan hälften av alla naturskador i Sverige (46 procent) drabbar storstadslänen; Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län.