Logotype for print

Livförsäkringar säljs främst via företagsportaler

2018-04-20

Svensk Försäkring presenterar idag statistik över distributionskanaler, det vill säga på vilket sätt som försäkringsföretagen tecknar nya livförsäkringar.

Statistiken visar att under 2017 såldes den största andelen av livförsäkringarna via företagsportaler, i första hand genom valcentraler som administrerar kollektivavtalade tjänstepensioner. Denna kanal stod för ungefär en tredjedel av premieintäkterna. Av de resterande kanalerna så kom de största premintäkterna via försäkringsförmedlare och direktförsäljning.