Logotype for print

Antalet skador inom trafikförsäkringen minskar

2018-07-01

Antalet skador kopplade till trafikförsäkringen har minskat med drygt 30 procent de senaste 10 åren. Samtidigt har de tillhörande skadebeloppen som försäkringsföretagen betalar ut ökat med omkring 20 procent.

Antalet skador kopplade till trafikförsäkringen, som är obligatorisk och bland annat täcker personskador, har under de senaste 10 åren minskat med drygt 30 procent. Antalet skador kopplade till  motorfordonsförsäkringar, som är frivilliga komplement till trafikförsäkringen, har under samma period ökat med drygt 30 procent. För både trafikförsäkringen och motorfordonsförsäkringarna växer dock de utbetalda beloppen från försäkringsföretagen. De utbetalda beloppen för motorfordonsförsäkringar har ökat med knappt 3,4 miljarder kronor (ca 50 procent) och de utbetalda beloppen för trafikförsäkringen har ökat med knappt 0,7 miljarder (ca 20 procent).

- Att både bilar och trafik blir säkrare är en trolig förklaring till att antalet skador kopplade till trafikförsäkringen minskar. Att skadebeloppen ökar är också naturligt, eftersom kostnader vanligtvis ökar med den allmänna prisutvecklingen, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.  

Anm.: För 2015 saknas värden för två företag, vilket gör att nivåerna på tidsserierna är något reducerade för denna tidpunkt.