Logotype for print

Premierna till livförsäkring ökar med 3 procent

2017-05-22

Premieinbetalningarna till livförsäkringar har ökat med 3 procent under det senaste året. Inbetalda premier har ökat från 193 till 199 miljarder kronor. Det visar Svensk Försäkrings branschstatistik för första kvartalet 2017.

För livförsäkring uppgick de inbetalda premierna under den senaste 12-månadersperioden till drygt 199 miljarder kronor. Det är en ökning med 3 procent. Av de inbetalda premierna går 59 procent till tjänstepensionsförsäkring och 36 procent till kapitalförsäkring.

De årliga premierna till nyteckning har ökat med 7 procent till 19 miljarder kronor, medan engångspremierna till nyteckning har minskat med 4 procent till 32 miljarder kronor.

Premierna till kapitalförsäkring visade en uppåtgående trend under perioden 2013‑2015. Under 2016 minskade premierna men trenden har sedan vänt upp igen. Nedgången inom kapitalförsäkring kan hänga ihop med att 2016 präglades av turbulenta börstider till följd av en stor politisk osäkerhet, inte minst till följd av Brexit och presidentvalet i USA. Osäkerheten gjorde det svårare att bedöma korrekta priser på risktillgångar och investerare söker sig då till säkrare placeringar än fonder, aktier och värdepapper.

Inbetalningarna till privat pensionssparande har fortsatt att minska. Under den senaste 12-månadersperioden uppgick premierna till privata pensionsförsäkringar till 2,4 miljarder kronor jämfört med 3,0 miljarder året innan. Inbetalningarna till pensionssparande har minskat successivt från som mest 8,3 miljarder 2012. Det följer  av att avdragsrätten för pensionssparande sänktes till 1 800 kronor 2015 för att sedan tas bort helt från och med 2016. Anställda som saknar tjänstepension i sin anställning och enskilda näringsidkare som fortsatt får göra avdrag motsvarande 35 procent av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp (448 000 kronor för 2017).