Logotype for print

Kort övergångsperiod sätter tjänstepensionskassorna i svår sits

2017-09-21

I en proposition föreslår regeringen att tiden för tjänstepensionskassornas nuvarande reglering förlängs. Svensk Försäkring anser att tiden är för kort och att regeringen borde ha övervägt en mer pragmatisk lösning.

Efter en tidigare remissrunda blir även regeringens slutliga förslag att övergångsperioden för understödsföreningarnas nuvarande reglering endast förlängs till utgången av juni 2019. Som Svensk Försäkring påtalade i sitt remissvar behöver de understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet – tjänstepensionskassorna – mer tid för att förbereda en eventuell ombildning till tjänstepensionsföretag.

Johan Lundström, chefsjurist

- En ombildning kräver noggranna förberedelser och ett antal strategiska beslut. Med tanke på att de närmare förutsättningarna för ombildning inte väntas vara på plats förrän tidigast i januari 2019 blir det oerhört knappt om tid för tjänstepensionskassorna, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring.

Regeringen hänvisar i sin bedömning till genomförandetiden för det reviderade tjänstepensionsdirektivet (IORP II). Det ges samtidigt en försiktig öppning för en ytterligare förlängning om det nya tjänstepensionsregelverket skulle försenas och det talas även om eventuella särskilda övergångsregler till det regelverket.

- Det verkar tyvärr som att tjänstepensionskassorna kommer att få leva i ovisshet om sin framtida reglering in i det sista. För att undvika det borde regeringen ha övervägt en mer pragmatisk lösning redan nu, säger Johan Lundström.