Logotype for print

Fortsatt ökning av privata sjukvårdsförsäkringar

2017-10-06

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka, det visar statistiken från andra kvartalet 2017.

Drygt 6,3 procent fler hade en privat sjukvårdsförsäkring jämfört med samma period 2016. Totalt hade knappt 638 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring andra kvartalet 2017. De allra flesta (två tredjedelar) har gruppförsäkringar som är betalda av arbetsgivaren.

Från och med denna rapportering har vissa definitioner av statistiken ändrats. Exempelvis har sjukvårdsförsäkring som är knuten till annan försäkringsgren, såsom sjukvårdsförsäkring som tillägg till olycksfallsförsäkring, exkluderats från och med 2012 för att undvika eventuell dubbelräkning. Det finns därför vissa skillnader jämfört med tidigare publicerad statistik för perioden 2012-2016.