Logotype for print

Fortsatt ökning av premieinkomsterna till skadeförsäkring

2017-05-22

Premieinkomsterna inom skadeförsäkring har ökat med 3 procent under det senaste året. Premieinkomsterna har ökat från 76 till 78 miljarder kronor. Det visar Svensk Försäkrings branschstatistik för första kvartalet 2017.

För skadeförsäkring uppgick de totala premieinkomsterna under den senaste 12-månadersperioden till 78 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt 2 miljarder eller 3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Utvecklingen drivs till stora delar av premierna för sjuk- och olycksfallsförsäkring, som ökade med drygt 0,7 miljarder kronor samt motorförsäkring, som ökade med drygt 0,8 miljarder kronor.

Det totala antalet anmälda skador till försäkringsbolagen under den senaste 12-månadersperioden uppgick till drygt 1,1 miljoner skador i hem, villor, fritidshus, båtar, företag och fastigheter. De allra flesta skadorna gällde hem- och villahemförsäkringar. I 38 procent av fallen handlade det om allriskskador. Allriskförsäkringen är ett tillägg i hemförsäkringen som ersätter lösegendom om den blir skadad eller stulen genom en plötslig och oförutsedd händelse. Antalet anmälda skador varierar mycket över tid.

Antalet anmälda skador vad gäller så kallade vardagsbrott (cykelstöld, inbrott och stöld samt rån och överfall) var under den senaste 12-månadersperioden drygt 139 000. Ökningen vad gäller inbrott och stöld i diagrammet ovan beror på att stöld inte ingick i kategorin Inbrott och stöld före 2016.