Logotype for print

Finansbranschen uppmanar Bolund och Thedéen att inte tumma på rättssäkerheten

2017-05-24

Det finns allvarliga brister i regelutformningen på finansmarknadsområdet och det tummas på rättssäkerheten. Svensk Försäkring och övriga branschorganisationer på finansmarknadsområdet uppmärksammar idag finansmarknadsministern och generaldirektören för Finansinspektionen på detta.

Svensk Försäkring skickar idag tillsammans med Bankföreningen, Fondhandlareföreningen och Fondbolagens Förening in ett brev till statsrådet Per Bolund på temat bristande rättssäkerhet. De utmaningar som lyfts fram i brevet gäller brister i regleringsprocesserna i EU-frågor. Branschorganisationerna skickar också ett nästan likalydande brev till Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

— Rättssäkerheten i processerna när staten arbetar fram nya regler brister tyvärr återkommande. Det är oerhört allvarligt, till syvende och sist i ett demokratiperspektiv. Vi inbjuder till dialog om konkreta förslag för en bättre ordning, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström.    

Syftet med breven är att fästa uppmärksamheten på återkommande brister i EU-regelutformningen på finansmarknadsområdet – brister som enligt branschorganisationerna och andra summerar ihop till ett demokratiskt underskott.

Det tummas på rättssäkerheten hos såväl Finansdepartementet som Finansinspektionen bland annat på grund av den bristande dialogen med branschen och andra intressenter, bristande konsekvensbeskrivningar av hur nya regler påverkar olika delar av samhället samt för korta tider för genomförande av regelverken.

I breven till Per Bolund och Erik Thedéen redovisar branschorganisationerna ett antal konkreta förslag på hur regelprocesserna kan förbättras och delaktigheten i EU-frågor bli större.