Logotype for print

9 av 10 får försäkringsersättning vid cykelstöld

2017-09-19

41 000 cyklar anmäldes stulna till försäkringsbolagen under 2016. 9 av 10 får försäkringsersättning med i genomsnitt 3 700 kronor.

Under år 2016 anmäldes 65 300 cykelstölder till polisen. Av dem anmäldes 40 600 (62 procent) till försäkringsbolag. Anledningen till att man inte anmäler sin cykel stulen till sitt försäkringsbolag kan vara flera. Man kanske inte har en försäkring som täcker cykelstöld, men det kan också vara cyklar av mindre värde som gör att självrisken överstiger värdet av cykeln.

Av de som anmält en cykel stulen till sitt försäkringsbolag under den senaste 10-årsperioden fick i genomsnitt 93 procent ersättning för förlusten. Under 2016 fick 88 procent ersättning.

Under 2016 betalade försäkringsbolagen ut sammanlagt 132 miljoner kronor till kunder som fått sin cykel stulen. Det genomsnittliga beloppet för en skadeersättning var 3 700 kronor.

För att få ersättning för en stulen cykel krävs oftast en polisanmälan. Andra villkor i försäkringen kan också vara att cykeln ska ha varit låst. Hemförsäkringen gäller för cyklar upp till omkring 15 000-20 000 kronor, olika för olika bolag. Har du en dyrare cykel behövs en tilläggsförsäkring för din cykel som gäller för högre belopp. Du får ersättning med cykelns värde minus den självrisk du har. Hur stort beloppet blir beror också på hur gammal cykeln är (s k åldersavdrag). 

Den senaste 10-årsperioden har antalet stulna cyklar som man fått ersättning för ökat med 27 procent. Detta trots att anmälda cykelstölder till Polisen inte ökat över tid, enligt uppgift från Brottförebyggande rådet (BRÅ) Sannolikt beror ökningen på att fler försäkrar dyrare cyklar. Det visar också uppgången i skadekostnader, dvs. det genomsnittliga utbetalda beloppet för en cykelstöld, som har ökat från 2 200 kronor till 3 700 kronor, alltså med 67 procent