Logotype for print

Regeringen går vidare med garantitillägget trots omfattande kritik

2022-04-06

Trots en omfattande remisskritik, från bland andra Svensk Försäkring, går regeringen vidare med förslaget om garantitillägg. Propositionen kommer att lämnas i vårändringsbudgeten som riksdagen röstar om i juni.

Flera remissinstanser, inklusive Svensk Försäkring, lyfte i sina remissvar att förslaget om ett garantitillägg gör ett redan komplicerat pensionssystem ännu svårare att förstå, att den för pensionssystemet grundläggande livsinkomstprincipen inte längre gäller för en allt större del av pensionsspararna och att garantitillägget i vissa fall ger marginaleffekter på över 100 procent. Det sistnämnda innebär att pensionen och den disponibla inkomsten minskar när den inkomstgrundade allmänna pensionen ökar.

Eva Erlandsson, senior ekonom

- Regeringen väljer att ta ännu ett steg bort från den tidigare partiöverskridande pensionsöverenskommelsen om ett finansiellt och politiskt stabilt pensionssystem. En mycket viktig del i den var att undvika den här typen av kortsiktiga pensionsutspel, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring.

Förslaget innebär att pensionen höjs för 1 miljon pensionärer till en kostnad för statsbudgeten på närmare 10 miljarder kronor. Det är fortfarande oklart hur finansieringen ska ske.