Logotype for print

EU-kommissionens förslag till ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang

2024-03-18

Svensk Försäkring kan konstatera att det är få försäkringsföretag i Sverige som erbjuder försäkringsskydd för resegarantier enligt paketresedirektivet. Ett införande av regelverk som ökar osäkerheten och förutsebarheten gynnar inte en ökad konkurrens på marknaden med fler försäkringsaktörer eller den prisbild som i dag finns för att erhålla en resegaranti.

Vi vill peka på att förslaget att krav på återbetalning för skulder som uppkommit redan före obeståndet även ska omfattas av resegarantin respektive förslaget om att även värdebevis ska omfattas av säkerheten kommer att betydligt försvåra och fördyra möjligheten att erbjuda försäkringslösningar enligt resegarantin.

Det kan dock konstateras att de begränsningar som föreslås avseende researrangörens möjlighet att kräva förskottsbetalningar minskar risken för att arrangören ska ha dragit på sig omfattande återkrav vid en insolvenssituation. Detta har en positiv inverkan på möjligheten att värdera riskförutsättningarna och hålla eventuella återkrav på en lägre nivå.