Logotype for print

Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer och kompletterande rättelsedokument

2023-02-15

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Transportmarknadsenheten

Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen vill efter att ha konsulterat försäkringsbranschens trafiksäkerhetsgrupp inkomma med följande yttrande över promemorian. Vi anser att i promemorian lämnas en rad goda förslag som borde ha varit på plats sedan länge. Det finns dock en del överväganden vars slutsatser vi inte delar, vilket redovisas i nedan dokument.

4. Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer och kompletterande rättelsedokument I2022 01967.pdf

Nyhetstext: Öka trafiksäkerheten - höj farten på A-traktorerna!