Logotype for print

Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad

2023-05-26

Ju2023/01112

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig.

31. Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad.pdf