Logotype for print

EU-kommissionens förslag: ”Retail Investment Package”"

2023-06-07

Svensk Försäkring lämnar i detta yttrande några mer övergripande synpunkter på EU-kommissionens förslag i de delar som avser ändringar i EU:s direktiv om försäkringsdistribution (IDD) och Priip-förordningen. Den korta tidsfristen har inte medgett en djupare analys av det mycket omfattande och komplexa förslaget.

32. EU-kommissionens förslag - Retail Investment Package.pdf