Logotype for print

Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader

2023-06-15

Dnr 30/2022 Boverket

Svensk Försäkring är branschorganisation för de svenska försäkringsbolagen och lämnar nedan yttrande för försäkringsbranschens räkning.

35. Boverkets förslag till föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader; med konsekvensutredning dnr 30-2022.pdf