Logotype for print

Föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionssparprodukt (Fi dnr 21-23810)

2022-08-16

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har inte några invändningar mot de förslag som lämnas vad
gäller förslag till föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionssparprodukt.

32. Föreskrifter om en paneuropeisk privat pensionssparprodukt (Fi dnr 21-23810)