Logotype for print

Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

2022-03-15

Ju2022/00901
Justitiedepartementet

Svensk Försäkring lämnar i detta yttrande några preliminära synpunkter på direktivförslaget. Den korta tidsfristen – fyra arbetsdagar – har inte medgett en mer ingående analys av förslaget.

15. Direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet Ju2022 00901.pdf