Logotype for print

Strategi för försörjningsberedskap med inriktning mot privat-offentlig samverkan

2021-03-10

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Svensk Försäkring uppskattar möjligheten att yttra sig över förslaget till strategi för försörjningsberedskap med inriktning mot privat-offentlig samverkan.