Logotype for print

Remiss av förslag till nya avgiftsföreskrifter avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter

2021-10-01

Sjöfartsverket

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

Svensk Försäkring anser att höjningar av avgifter för sjöfarten inte överensstämmer med de politiska uttalandena om att stärka sjöfartens konkurrenskraft.