Logotype for print

Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

2021-05-05

Finansdepartementet

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan nämnda förslag.

Svensk Försäkring
Johan Lundström