Logotype for print

Konsekvenser av justerade åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

2021-04-12

Socialdepartementet

Svensk Försäkring tackar för möjligheten att yttra sig över rubricerade ärende. Vi avstår från att yttra oss.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund