Logotype for print

Förslag till nya och ändrade regler för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag om säkerhetsreserv, kapitalkrav, information, rapportering och distribution

2021-04-22

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har invändningar mot delar av Finansinspektionens förslag. I huvudsak gäller det följande fyra frågor, jämte en syn­punkt om rapporteringsföre­skriften.