Logotype for print

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

2020-04-14

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har uppmärksammat Finansdepartementets promemoria Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen. Svensk Försäkring är inte remissinstans men önskar framföra följande synpunkter eftersom kvaliteten i folkbokföring och i systemet med samordningsnummer är av stor betydelse för försäkringsbranschen.