Logotype for print

Modernare byggregler - förutsägbart, flexibelt och förenklat

2020-05-18

Finansdepartementet
SOU 2019:68

Svensk Försäkring representerar den svenska försäkringsbranschen. Våra medlemsbolag får del av de konsekvenser som brister i byggande inklusive felaktiga metoder och materialval inom byggindustrin lämnar efter sig.