Logotype for print

Konkurrensverkets befogenheter

2020-05-07

Näringsdepartementet
Ds 2020:3

Svensk Försäkring yttrar sig endast i de delar som framgår nedan, dvs en utökad beslutanderätt om konkurrensskadeavgift (avsnitt 4), grundläggande rättigheter (avsnitt 6.4), platsundersökningar hos den som är föremål för utredning (avsnitt 6.6.2), konstaterande och upphörande av överträdelser (avsnitt 6.6.6), betalning av sanktionsavgift som påförs företagssammanslutningar (avsnitt 6.7.4) och sanktionsavgift för vissa andra överträdelser (avsnitt 6.7.5).