Logotype for print

Förslag till ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2020-06-23

Finansinspektionen

Svensk Försäkring avstår från att yttra sig över ovan angiven remiss.

Svensk Försäkring
Johan Lundström