Logotype for print

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

2020-05-13

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har i huvudsak inte någon invändning mot att de distributions­föreskrifter som gäller för försäkringsföretag också ska gälla för tjänstepensions­företag. Tillämpningsproblem som finns med nuvarande distributionsföreskrifter bör dock åtgärdas.