Logotype for print

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

2020-10-28

Arbetsmarknadsdepartementet SOU 2020:37

Svensk Försäkring begränsar sitt yttrande till de delar som berör inkomstförsäkring. I övrigt avstår vi från att yttra oss.

Svensk Försäkrings bedömning är att den analys som görs i betänkandet är grundlig och fångar upp relevanta aspekter som rör privat inkomstförsäkring. Betänkandet är dessutom mycket välskrivet. Som försäkringsgivare kommer våra medlemmar att påverkas av de föreslagna regelförändringarna, men de är tydliga och bedöms därmed vara lätta att hantera.

Mot den bakgrunden har inte Svensk Försäkring något att invända mot de i betänkandet lämnade förslagen som berör inkomstförsäkring.

Svensk Försäkring
Magnus Vesterlund                                               Eva Erlandsson