Logotype for print

Avgifter hos Finansinspektionen

2020-08-25

Finansinspektionen

Svensk Försäkring har inte några invändningar mot förslagen som rör försäkringsföretag och vi avstår från att yttra oss i övriga delar.

Svensk Försäkring
Johan Lundström