Logotype for print

Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

2019-02-13

Finansdepartementet

Sammanfattning

Svensk Försäkring välkomnar förslaget att förlänga den nuvarande övergångs­perioden. Förlängningen är dock inte tillräcklig. För att göra det möjligt för tjänste­pensionskassorna att på ett ordnat och informerat sätt anpassa verksamheten till en kommande ny tjänstepensionsreglering behöver det redan nu tas hänsyn till kassornas behov av förutsägbarhet. Tjänstepensionskassornas medlemmar gagnas inte av att förhastade beslut och åtgärder behöver vidtas på grund av att kassorna inte ges tillräcklig tid och förutsebarhet. Övergångsperioden bör därför förlängas ytterligare, till och med 2022.

Svensk Försäkring begränsar sitt remissvar till frågan om övergångsperiod för de understödsföreningar som bedriver tjänstepensionsverksamhet, dvs. tjänste­pensionskassor.