Logotype for print

Tillträde till Rotterdamreglerna

2019-03-12

Justitiedepartementet
SOU 2018:60

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.

 

Svensk Försäkring stöder utredningens förslag att införliva Rotterdamreglerna genom transformering. Svensk Försäkring menar att det finns en förutsebarhet i den svenska lagstiftningen och transformering generellt sätt medför ökad rättssäkerhet.