Logotype for print

Omremiss av Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av det fjärde järnvägspaketet

2019-05-29

Transportstyrelsen
Väg- och järnvägsavdelningen

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade omremisser. Svensk Försäkring avstår från att yttra sig i samtliga fall.


Svensk Försäkring


Mats Galvenius                                                                       Mikaela Tamm