Logotype for print

Genomförande av direktivet om skattetvistlösnings-mekanismer inom EU

2019-04-08

Finansdepartementet

Svensk Försäkring är medlem i Näringslivets Skattedelegation (NSD) och deltar i delegationens yttrande. Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram av NSD och har inte några ytterligare synpunkter.

  
Svensk Försäkring                                 Svensk Försäkring
  
Johan Lundström                                   Lena Friman Blomgren