Logotype for print

Ändringar i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

2019-04-29

Finansdepartementet

Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss.
Svensk Försäkring tillstyrker förslaget.

Svensk Försäkring


Johan Lundström                                             Rickard Sobocki