Logotype for print

Översvämning vanligaste naturskadan 2023

2024-06-18

Under 2023 inträffade 19 600 naturorsakade försäkringsskador. För dessa skador betalade försäkringsföretagen ut sammanlagt 1,6 miljarder kronor i skadeersättningar till hushåll och företag som har drabbats av skada. Den största delen av skadorna berodde på skador orsakade av översvämningar till följd av till exempel höga flöden i vattendrag och drabbade främst hushåll. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

Sammanlagt betalade försäkringsföretagen ut 1,6 miljarder kronor i skadeersättningar för 19 600 naturorsakade skador under 2023. Det är en ökning av antalet skador med 20 procent och en ökning av utbetalda försäkringsersättningar med 87 procentjämfört med 2022. De totalt utbetalda skadeersättningarna är den näst högsta för ett enskilt år under den senaste 10-årsperioden. Endast år 2021 uppgick skadeersättningarna till ett högre belopp.  

- Under augusti 2023 drabbades Sverige av ovädret Hans som bland annat orsakade höga flöden i mängder av vattendrag. Den kraftiga ökningen både i antal skador och utbetalda skadeersättningar hänger med stor sannolikhet samman med denna händelse, säger Kajsa Lindell Hagelin, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring. 

Naturskador drabbar landet olika från år till år. Under 2023 drabbades hushåll och företag i framför allt Skåne, Västra Götaland och Västmanlands län mest. Dessa tre län stod för en tredjedel av de totalt utbetalda skadeersättningarna på 1,6 miljarder kronor. 

Läs mer
Ny statistik Naturskador

 

 

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410