Logotype for print

Marknaden för djurförsäkringar växer

2022-04-29

Inbetalda premier för djurförsäkringar har ökat över en längre tid. För 2020 och 2021 är ökningarna större än tidigare år. Att fler skaffade husdjur under pandemin är en möjlig förklaring till att marknaden har växt.

Inbetalda premier för djurförsäkringar har ökat över en längre tid. För 2020 och 2021 är ökningarna större än tidigare år. Att fler skaffade husdjur under pandemin är en möjlig förklaring till att marknaden har växt.

Svensk Försäkring har samlat in ny statistik om djurförsäkringar för åren 2010-2021. De två senaste åren sticker ut i mätningen. Premieinkomsterna ökade med 13 procent 2021 jämfört med året innan, men även 2020 var det en relativt stor ökning – 11 procent jämfört med året innan.

- Att marknaden för djurförsäkringar växer kan ha flera förklaringar. En förklaring skulle kunna vara att fler svenskar valt att skaffa djur under pandemin och att man i samband med detta också vill försäkra sin hund, katt eller häst. En annan förklaring kan ligga i de ökade veterinärkostnaderna, vilket också gör att det blir dyrare att försäkra djur, säger Linda Wahlman, statistiker vid Svensk Försäkring.   

Den ersättning som försäkringstagaren får i samband med att ens djur blir sjukt eller skadat har ökat över en längre tidsperiod. Ersättningen utgörs framför allt av ersättningar för veterinärvård.  

Läs mer:

Djurförsäkringar

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410