Logotype for print

Nytt bolag för branschstandarder på försäkringsområdet

2016-09-12

Branschorganisationerna Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, och Svensk Försäkring bildar ett gemensamt bolag för branschstandarder, S4I, Standard for Insurance AB.

Försäkringsbranschen behöver i allt högre grad använda gemensamma elektroniska standarder för överföring av information mellan försäkringsföretag och vissa intressenter, främst försäkringsförmedlare.

- Det är glädjande att vi tillsammans kan ta ett gemensamt utvecklingssteg för att öka digitaliseringen av branschen, säger Sfm:s vd Karin Lindblad som utsetts att vara vd även för S4I.

S4I:s första uppgift blir att utveckla en ny branschstandard för elektronisk informationsöverföring på livförsäkringsområdet kallad MIS 2.0. Det nya bolaget kommer att ta över förvaltnings- och utvecklingsansvaret för de tidigare versionerna av MIS Life som Sfm respektive Min Pension i Sverige AB har utvecklat.

- Enhetliga och gemensamma standarder är en grundbult i den fortsatta digitaliseringen på försäkringsområdet, säger Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring och styrelseordförande för S4I. 

Övriga styrelseledamöter består av: Susanna Malmsten, Länsförsäkringar, Camilla Larsson, AMF, Peter Bergman, Söderberg & Partners, Glenn Nilsson, Max Matthiessen samt Mathias Öhman, Invivum. Suppleanter blir Maria Hård av Segerstad, Handelsbanken Liv samt Henrik Rydén, JLT.

För mer information kontakta:

Karin Lindblad, Sfm, tel 076-140 950 36

Mats Galvenius, Svensk Försäkring, tel 0767-927 131

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410