Logotype for print

Många bränder i bostäder

2016-12-01

Under 2016 har hittills 21 000 brand- och åskskador anmälts till försäkringsbolagen. Närmare 75  procent av skadorna inträffar i villor, övriga hem och fritidshus.

21 000 skador, som orsakats av brand och åska, har hittills under 2016 anmälts till försäkringsbolagen. Det är något fler skador än under motsvarande period förra året. Under 2015 inträffade 19 300 skador. För dessa skador betalade försäkringsbolagen ut ersättning till försäkringstagarna på närmare 4 miljarder kronor.

— En övervägande del av skadorna inträffar i bostäder, främst i villor men även i lägenheter och fritidshus. En fungerande brandvarnare är det bästa skyddet mot brand i hemmet, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Även om skadorna i villor och lägenheter var flest, så kostade skador i företag och fastigheter mest. Det beror på att medelskadekostnaden för denna kategori är högre och uppgår till 359 000 kronor i genomsnitt på 10 år. Motsvarande kostnad är 133 800 för fritidshus, 97 200 för villor och 33 700 kronor för lägenheter. Vissa skador är förhållandevis små medan det i andra fall kan handla om hus som brinner ner till grunden.


Presskontakt: Anna Rudérus, 08-522 785 18, anna.ruderus@insurancesweden.se

Skydda dig, din familj och dina vänner mot brand!
Genom att registrera dig till en sms-tjänst kan du bli påmind om att testa din brandvarnare.
Tjänsten är framtagen av nätverket Aktiv mot Brand.
Läs mer på www.skyddadigmotbrand.se.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410