Logotype for print

Skyfall orsakar många och dyra skador

2015-09-21

Omkring 450 skador har hittills anmälts till försäkringsbolagen efter översvämningarna i Hallsberg. Klimatrelaterade skador blir allt vanligare. Antalet översvämningsskador har femdubblats under 2014 jämfört med 2013. Det visar årsstatistik från Svensk Försäkring.

Förra helgens översvämning drabbade Hallsberg hårt. Hittills har de fyra största försäkringsbolagen fått in omkring 450 skadeanmälningar i Hallsberg. Det handlar främst om skador på bostadshus och fastigheter men även om motorskador. Kostnaderna uppskattas i dagsläget uppgå till drygt 60 miljoner kronor.

— Klimatrelaterade skador blir allt vanligare och det är översvämningsskadorna som ökar mest. Ett skyfall kan orsaka omfattande skador på fastigheter, fordon och infrastruktur. Det skapar också besvär för många familjer som under lång tid kan få lämna sina hus. Vi har sett det i Köpenhamn, Malmö och nu senast i Hallsberg, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

I juli 2011 orsakade ett skyfall i Köpenhamn 90 000 försäk­ringsskador som kostade 8 miljarder kronor. Malmö drabbades i augusti 2014 av ett skyfall som på sex timmar orsakade skador för 300 miljoner kronor.

Svensk Försäkrings årsstatistik för 2014 visar att antalet översvämningsskador har femdubblats jämfört med 2013. Under 2014 rapporterades omkring 18 000 skador till ett beräknat skadebelopp på närmare 900 miljoner kronor.

Extremt väder och inte minst skyfall blir allt vanligare. Regeringen har aviserat att den kommer att satsa ytterligare 110 miljoner per år fram till 2019 på att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

— Det är lovvärt att regeringen skjuter till extra medel för klimatanpassning men detta räcker inte långt. Satsningen motsvarar vad det kostar att klimatanpassa en gata i ett samhälle. Regeringen behöver också ta fram en nationell strategi och tydliggöra ansvaret för klimatanpassning. Det är brådskande då många myndigheter, kommuner och andra aktörer väntar på sådana besked.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410