Logotype for print

Bedrägeribrott måste tas på större allvar visar ny rapport från Brå

2015-10-06

Bedrägeribrotten ökar dramatisk men de har låg prioritet i rättsväsendet.Idag presenterar Brottsförebyggande rådet (Brå) en ny rapport om hur försäkringsbedrägerier kan upptäckas och motverkas.

Bedrägeribrotten är på frammarsch. Under 2014 polisanmäldes närmare 160 000 bedrägeribrott i Sverige. Försäkringsbolagen känner av denna utveckling och ser en ökning av försäkringsbedrägerier. Under 2014 genomförde försäkringsbolagen omkring 7000 bedrägeriutredningar. Försäkringsbedrägerier kostar uppskattningsvis 2,5- 5 miljarder kronor årligen.

— Bedrägeribrott är den nya tidens brottslighet men har i allmänhet inte särskilt hög prioritet. I Brå:s senaste rapport fokuserar vi på försäkringsbedrägerier. Vi konstaterar att det finns insatser som både försäkringsbolagen och rättsväsendet kan göra för att motverka försäkringsbedrägerier, säger Lars Korsell på Brå.

Brå har analyserat hela kontroll- och rättskedjan och undersökt vilka försäkringsbedrägerier som upptäcks, anmäls, utreds och lagförs. Studien visar att endast 14 procent av de bedrägeriärenden som polisanmäls resulterar i ett åtal.Eftersom så få fall leder till åtal händer det att försäkringsbolagen inte polisanmäler misstänkta fall utan istället hanterar dem civilrättsligt.

För att fler försäkringsbedrägerier ska förhindras rekommenderar Brå bland annat att försäkringsbolagen ökar sin kontrollverksamhet, att ytterligare åtgärder vidtas för att öka kunskapen om försäkringsbedrägerier och att dialogen med rättsväsendet stärks.

— Vi arbetar redan aktivt för att motverka försäkringsbedrägerier men Brå:s studie visar att vi behöver intensifiera vårt arbete. Vi undersöker hur vi inom branschen kan skärpa våra kontroller utan att det får negativa effekter för alla ärliga försäkringstagare, säger Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring.

Kontakt

Anna Rudérus, pressansvarig, Svensk Försäkring, 08-522 785 18

Åsa Sönnerby, kommunikatör, Larmtjänst, 08-522 784 39

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410