Logotype for print

Mer än en halv miljon människor i Sverige har privat sjukvårdsförsäkring

2013-03-07

Vid slutet av 2012 hade 522 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det visar Svensk Försäkrings statistik om sjukvårdsförsäkring som publiceras i dag.

Efterfrågan på privat sjukvårdsförsäkring har ökat under hela 2000-talet. Ökningen på marknaden för de senaste fem åren uppgår till 77 procent – i genomsnitt 12 procent årligen. Ökningstakten kan vara ett tecken på att det blir allt mer accepterat med försäkringslösningar på välfärdsområdet.

– Allt fler arbetsgivare väljer att teckna en sjukvårdsförsäkring till sina anställda. Försäkringen ger snabbt tillgång till specialistvård. På så sätt kan onödig sjukfrånvaro förhindras och det ökar arbetsgivares och individers trygghet, säger Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom på Svensk Försäkring.

Av de personer som har privat sjukvårdsförsäkring har de flesta, nästan 80 procent, fått sin försäkring tecknad och betald av arbetsgivaren antingen som en del i ett paket av försäkringsprodukter eller som en separat försäkring. Försäkringen kan även tecknas som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring. Merparten av gruppförsäkringarna tecknas även de via arbetsgivaren men den anställde betalar själv premiekostnaden.

Den privata sjukvårdsförsäkringen syftar till att ge snabb tillgång till specialistvård. En typisk sjukvårdsförsäkring täcker rådgivning och vårdplanering med hjälp av erfarna sjuksköterskor, planerad vård och operation samt rehabilitering. Försäkringsgivaren förfogar över ett nätverk av privata vårdgivare och specialistläkare som kan ge den vård som ingår i försäkringen.

Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.

Kontaktperson

Martin Kling
Martin Kling
Pressansvarig
martin.kling@insurancesweden.se 0761009410 0761009410