Logotype for print

Två miljoner besökare – nu med ökad tillgänglighet

2020-01-21

Över två miljoner unika användare har använt ersättningskollen.se sedan starten 2014. Den har nu tillgänglighetsanpassats och är lättare att använda för fler.

På ersättningskollen.se har Försäkringskassan, AFA Försäkring och Svensk Försäkring sedan 2014 gjort det möjligt att på ett enkelt sätt ta reda på hur mycket pengar man kan få om man blir sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller en arbetsskada. Sedan starten har två miljoner unika användare nyttjat tjänsten, som nu i enlighet med EU:s tillgänglighetsdirektiv arbetats om för att bli tillgänglig även för dem med olika tillfälliga eller permanenta funktionsvariationer.

–Det är glädjande att så många har varit inne på ersättningskollen.se, säger Anette Grundström, kommunikationschef på Svensk Försäkring. Tjänsten gör det enkelt att få koll på sjuk- och olycksfallsförsäkringar och vad dessa innebär.

Ersättningskollen är ett enkelt och unikt webbverktyg som ger en samlad bild över försäkringsskyddet om man skulle bli långvarigt sjuk eller råka ut för en arbetsskada. Tjänsten är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Svensk Försäkring och AFA Försäkring.

http://ersattningskollen.se/


Presskontakt

Försäkringskassan: 010-116 98 88
Svensk Försäkring: 08-522 785 30
AFA Försäkring: 070-815 49 05