Logotype for print

Patrick Bergander ny ordförande för Svensk Försäkring

2019-05-15

Vid dagens årsmöte valdes Patrick Bergander till ny styrelseordförande för Svensk Försäkring. Louise Sander valdes till vice ordförande. Ny ledamot i Svensk Försäkrings styrelse är Måns Edsman.

Vid dagens årsmöte valdes Patrick Bergander till ny styrelseordförande för Svensk Försäkring. Louise Sander valdes till vice ordförande. Ny ledamot i Svensk Försäkrings styrelse är Måns Edsman.

Patrick Bergander, Group CEO Codan Trygg-Hansa, valdes idag till styrelseordförande i Svensk Försäkring. Han har ingått i styrelsen sedan 2015.

Louise Sander, Handelsbanken Liv, valdes till vice ordförande. Ny ledamot i styrelsen är Måns Edsman från If, som ersätter Torbjörn Magnusson.

Övriga ledamöter i styrelsen är:

Fredrik Bergström, Länsförsäkringar
Magnus Billing, Alecta
Claes Carlson, Danica Pension
Leif Eliasson, Moderna Försäkringar
Jens Henriksson, Folksam
Frans Lindelöw, Skandia
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Anders Moberg, AFA
Johanna Okasmaa Nilsson, Swedbank Försäkring
Johan Nystedt, Nordea Liv & Pension
Johan Sidenmark, AMF Pension
David Teare, SEB Pension

Kontaktperson

Anna Rudérus
Anna Rudérus
Tjänstledig