Logotype for print

Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning

2019-01-23

För fjärde gången genomför nu IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning.

Syftet med undersökningen är att undersöka hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Undersökningen riktar sig till alla Sveriges kommuner. Resultaten kommer att ligga till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete. Det kommer också att vara en uppföljning av resultaten från tidigare år.

– Genom att sprida goda exempel och lyfta fram ett användbart verktyg hoppas vi också att undersökningen kan ge stöd till kommuner som önskar arbeta mer systematiskt med klimatanpassning, säger Hanna Matschke Ekholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som genomför undersökningen.

Enkäten kommer att skickas ut den 28 januari. Senare i år kommer resultaten och rankningen att offentliggöras och presenteras i en rapport.

Tidigare kartläggningar visar att många kommuner inte har undersökt sina klimatrelaterade risker. Resultatet från den senaste undersökningen, som genomfördes 2017, visar dock på en svagt positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete.

– Vi hoppas att många kommuner deltar även i årets undersökning. Det är ett viktigt bidrag till ökad kunskap om kommunernas arbete med klimatanpassning, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.

Vid frågor kontakta:
Hanna Matschke Ekholm, hanna.matschkeekholm@ivl.se, tel. 010-788 65 42

Kontaktperson

Anna Rudérus
Anna Rudérus
Tjänstledig

Kontaktperson

Ulrica Loeb
Ulrica Loeb
Presskontakt
ulrica.loeb@insurancesweden.se 08-522 785 30 08-522 785 30 072-729 80 65 072-729 80 65

Kontaktperson

Pressjour
Pressjour
08-522 785 30 08-522 785 30