Logotype for print

Svensk Försäkring i Almedalen

2018-07-01

Svensk Försäkring arrangerar fyra seminarier i Almedalen. Bland annat presenterar Trygghetskommissionen under ledning av Fredrik Reinfeldt förslag om hur tryggheten i utsatta områden kan öka. Dessutom arrangerar Svensk Försäkring seminarier om pensioner, sjukvårdsförsäkringar respektive klimatanpassning.

Finns det en framtid för sjukvårdsförsäkring?

Efterfrågan på sjukvårdsförsäkring har ökat stadigt under senare år. Ett skäl till ökningen är att arbetsgivare ser försäkringen som ett komplement till företagshälsovård. Den 1 juli i år träder regeringens förslag om förmånsbeskattning av bland annat sjukvårdsförsäkring i kraft den 1 juli. Vad innebär förslaget? Är det ett bra eller dåligt förslag? Vad innebär förslaget för efterfrågan på sjukvårdsförsäkring? Kommer efterfrågan på gruppförsäkring tecknad via fackförbund att öka?

Datum: 3 juli 11.00-12.00

Plats: Wisby Strand Congress, lokal Viklau

Hur får vi en pension som räcker livet ut för alla?

Pensionsgruppen har genom pensionsöverenskommelsen från december 2017 aviserat flera förslag till förändringar på pensionsområdet. Vad innebär överenskommelsen? Hur räddar vi kvinnornas pensioner? Hur ska vi orka jobba längre? Vad kan arbetsmarknadens parter tillföra genom tjänstepension? Svensk Försäkring arrangerar seminariet tillsammans med minPension.

Datum: 3 juli 13.30-14.15

Plats: Gotlands Museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Ger regeringens klimatstrategi tillräckliga verktyg för en klimatanpassning av samhället?

Regeringens klimatanpassningsstrategi som till viss del bygger på Klimatanpassningsutredningens betänkande Vem har ansvaret? presenteras. Strategin har varit efterfrågad eftersom det finns en stor osäkerhet kring hur samhället ska klimatanpassas och vem som ska göra vad. Är regeringens förslag tillräckliga eller vad saknas i strategin? Vad krävs för att vi ska kunna åstadkomma en mer effektiv klimatanpassning av vårt samhälle? Vad får fastighetsägare till att klimatanpassa? Har vi nu redskapen för en klimatanpassning av samhället? Svensk Försäkring arrangerar seminariet tillsammans med Svenskt Vatten.

Datum: 3 juli 15.45-16.45

Plats: Vattenforum, Trädgården, Mellangatan 1

Hur ökar vi tryggheten i utsatta områden?

Trygghetskommissionen under ledning av Fredrik Reinfeldt har nyligen i en första rapport lämnat konkreta förslag på vad som bör göras för att vända trenden med ökad vardagsbrottslighet och ökad otrygghet i samhället. Trygghetskommissionen menar att polisen inte ensam klarar av att bedriva det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som krävs för att skapa ett tryggare samhälle. Mer kraft behöver läggas på situationell brottsprevention. För detta måste många olika aktörer aktiveras, såväl kommuner och andra offentliga aktörer som privata intressenter, t.ex. fastighetsägare, affärsidkare, försäkringsbransch och ideella krafter. Trygghetskommissionen föreslår en modell kallad ”Affärs- och medborgarplatser” (AMP) inspirerad av det amerikanska konceptet Business Improvement Districts (BID) för att skapa en levande, attraktiv samhällsmiljö där människor vill uppehålla sig och de kriminella krafterna trängs undan.

Datum: 4 juli 13.30- 14.30

Plats: Wisby Strand Congress , Lokal Lojsta

Läsa mer på Svensk Försäkrings Almedalsblogg

Kontaktperson

Pressjour
Pressjour
08-522 785 30 08-522 785 30