Logotype for print

Pressinbjudan till Trygghetskommissionens seminarium ”Otryggheten ökar – hur vänder vi utvecklingen?"

2018-01-17

Trygghetskommissionen, som tillsatts av Svensk Försäkring, bjuder in till ett seminarium under rubriken ”Otryggheten ökar – hur vänder vi utvecklingen?". Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt inleder seminariet.

I ljuset av att den Nationella trygghetsundersökningen visar att otryggheten ökar finns anledning att föra en diskussion om hur det trygghetsskapande arbetet kan utvecklas och bedrivas på ett brett plan i samhället. Polisen är den naturliga aktören när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, men sådant arbete bedrivs också av många andra aktörer.

Tid: 30 januari 2018, kl. 9.00-12.00
(kaffe och fralla från kl. 8.30)

Plats: Karlavägen 100, lokal; Hörsalen, Stockholm

Panel

Greta Berg – expert Trygghet & Säkerhet, SKL
Torbjörn Ferndahl – vd SäkerhetsBranschen
Mats Galvenius – vd Larmtjänst, vice vd Svensk Försäkring
Per Geijer – säkerhetschef, Svensk handel
Åsa Irlander Strid – bitr. enhetschef, Enheten för statistiska undersökningar, Brå
Rikard Silverfur – näringspolitisk expert, Fastighetsägarna
Håkan Wall – polismästare/enhetschef, NOA, Polismyndigheten

Moderator: Willy Silberstein

Trygghetskommissionen tillsattes av branschorganisationen Svensk Försäkring i juni 2017. Under ledning av Fredrik Reinfeldt ska den oberoende expertkommissionen bl.a. föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otrygghet i samhället. Senast den 1 juni 2018 ska kommissionen redovisa uppdraget i form av en slutrapport.

Anmälan till:

joacim.londer@trygghetskommissionen.se