Logotype for print

Kortslutningar, överslag i elnät och blixtnedslag är vanligaste brandorsakerna

2018-07-02

Under 2017 inträffade 20 000 skador orsakade av brand. Kostnaderna för brandskador varierar mycket beroende på hur omfattande skadan är, vilken typ av egendom som har blivit skadad och vad den värderades till.

Under 2017 inträffade 20 000 skador orsakade av brand. Vanligaste orsakerna till att det börjar brinna i byggnader är kortslutningar i apparater, överspänning och överslag i elnät och blixtnedslag. Det visar ny statistik från Svensk Försäkring. 

Från 2017 har vi gjort en omläggning av statistiken för att försöka få reda på vad det är som orsakar en brand, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring. I statistiken använder vi begreppet ”mest trolig brandorsak”. Det betyder att orsaken till skadan inte behöver vara helt fastställd.

Den mest troliga orsaken till en brandskada är kortslutning i apparat, t.ex. tv, vitvaror eller solpanel. Ungefär 2 600 sådana brandskador inträffade under 2017. En annan vanlig brandorsak, med drygt 2 500 skador, är överspänning/överslag som orsakar skador på elnätet. Åska med blixtnedslag orsakade drygt 1 500 skador.

Totalt betalades det ut drygt 5,4 miljarder kronor från försäkringsbolagen som ersättning för de uppkomna skadorna.

Kontaktperson

Pressjour
Pressjour
08-522 785 30 08-522 785 30