Logotype for print

Försäkringsskadornas kostnader från sommarens skogsbränder är lägre än förväntat

2018-08-28

Den svenska sommaren 2018 går till historien som den hetaste sommaren någonsin. I dess följd har det varit omfattande skogsbränder. Det har angetts att hela 25 000 hektar skog har brunnit, vilket är dubbelt så mycket som vid skogsbranden i Västmanland 2014. Skadekostnaden för försäkringsbolagen ser dock ut att bli betydligt lägre, uppskattat värde är 500 miljoner kronor.

Med anledning av sommarens bränder har Svensk Försäkring samlat in statistik över antal anmälda skador orsakade av skogsbränder. Under juli 2018 tog de svenska försäkringsföretagen emot 280 sådana anmälningar. Utifrån dessa anmälningar har försäkringsföretagen gjort uppskattningar av kostnaderna för förväntade skadeutbetalningar.

I dagsläget uppgår summan av de förväntade skadebeloppen till 532 miljoner kronor men osäkerheten i sådana här uppskattningar är stor, säger Martin Solberger, kvantitativ analytiker på Svensk Försäkring.

Ett möte har hållits hos Svensk Försäkring för att diskutera erfarenheter av sommarens skogsbränder. Vid mötet framgick att de skadeanmälningar som inkommit till försäkringsbolagen nästan enbart gäller skogsskador. Endast ett fåtal byggnader och fordon har skadats i sommarens bränder.

Det finns en rad skäl till att försäkringskostnaden inte blir så hög som först förväntats.

Det visar sig att mycket av den drabbade skogen är oförsäkrad. Dessutom finns det ett hyggligt restvärde på virke och flis från den brunna skogen, säger Staffan Moberg, jurist och klimatexpert på Svensk Försäkring.

Staffan Moberg menar vidare att det kommer ta tid innan den slutliga kostnaden för skogsbränderna kan fastställas. Vissa områden kan fortfarande inte beträdas till följd av risk för fallande träd och till följd av att marken fortfarande är för varm.

Först om ett år kommer Svensk Försäkring att kunna presentera faktiska uppgifter om antal inträffade skador orsakade av brand eller åska under 2018 samt de fastställda skadebeloppen som dessa skador orsakat.

Det går inte att säga med säkerhet om årets värmebölja är en följd av klimatförändringarna eller ej. Däremot är det ställt utom allt tvivel att de pågående klimatförändringarna medför att värmeböljor bilr allt vanligare i framtiden. Sommarens händelser är en väckarklocka för både skogsägare och försäkringsbransch om att riskerna för skogsbränder ökar. Medvetenheten om den höjda risknivån för omfattande skogsbränder kan på sikt komma att påverka premienivån för skogsförsäkringar.

Vid mötet på Svensk Försäkring konstaterades att samhället behöver vidta en rad åtgärder för att öka den svenska kapaciteten att bekämpa såväl skogsbränder som andra typer av naturkatastrofer, säger Staffan Moberg.

Kontaktperson

Ulrica Loeb
Ulrica Loeb
Presskontakt
ulrica.loeb@insurancesweden.se 08-522 785 30 08-522 785 30 072-729 80 65 072-729 80 65